De Witte Muizen uit Blijham

Lidmaatschap / contributie

Wanneer je je opgeeft als lid van een vereniging is het normaal dat je op tijd je contributie betaald. Het overgrote deel van de leden betaalt dan ook keurig op tijd. Echter er zijn altijd leden die dit niet vanzelfsprekend vinden en voor hen hebben we dan ook het volgende bedacht:

De leden met een contributieachterstand zullen na ± 1 maand een brief ontvangen met het verzoek tot betaling. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om met het bestuur contact op te nemen wanneer er zich situaties voordoen waardoor men niet kan betalen. Met andere woorden, het is geen onwil maar de financiële ruimte ontbreekt. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken c.q. afspraken maken. We vinden samen altijd een oplossing, blijf daarom ook gewoon in gesprek. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van diverse regelingen, daarover kunnen we je altijd informeren.

Echter, in sommige gevallen moeten we tot, helaas, vervelende maatregelen over gaan. Wanneer er binnen 10 dagen na de brief geen betaling of reactie is ontvangen, zal een verbod ingaan om te voetballen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De contributieopbouw zal doorlopen totdat een schriftelijke opzegging is ontvangen bij de secretaris van onze vereniging. Uiteraard vervalt de verplichting om alsnog te betalen niet.

Als na één maand tot het verzoek om betaling de desbetreffende lid in gebreke blijft zal er een aangetekende brief worden verzonden voor een laatste kans om binnen 5 dagen te betalen. Wanneer hier geen gevolg aan word gegeven zal het lidmaatschap door de vereniging worden beëindigd en zal een incassoprocedure worden gestart waarbij alle invorderingskosten op je zullen worden verhaald.

Bestuur v.v. A.S.V.B.

Nog vragen?

Contributie

Download hier het overzicht van de contributie: