De Witte Muizen uit Blijham

Lid worden

Lid worden van ASVB? Vul dan onderstaande formulier in of bel een van de bestuursleden en maak je wens om lid te worden bij het bestuur bekend. Ook kun je naar de kantine op het sportpark komen, daar is altijd wel een bestuurslid of vrijwilliger aanwezig die je verder kan helpen.

Meld je nu aan!

Indien ja, dan dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld en de ledenmutatiekaart en spelerspas te worden ingeleverd

Een vereniging heeft leden, geen klanten. Al het werk zullen de leden dus samen moeten doen. Verenigen doen we samen. Iedereen zal haar/zijn steentje bij moeten dragen, hoe klein dat steentje ook is. We vragen leden of hun ouders om op te geven voor welke taken we ze mogen benaderen:

In de algemene ledenvergadering van het seizoen 2010 - 2011 is ingestemd met een jaarlijkse verhoging van de contributie met de door het CBS berekende prijsindex voor de gezinsconsumptie

Hierbij verleen ik toestemming aan de v.v. A.S.V.B om de jaarlijkse contributie, inclusief bondscontributie, de bijdrage van het kledingfonds (indien van toepassing) en de door de KNVB opgelegde boetes op de volgende wijze van mijn bankrekening af te schrijven:

* Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken

* Indien door welke omstandigheden dan ook de contributie niet geïnd kan worden, zult u een factuur van de penningmeester ontvangen welke per factuur wordt verhoogd met 10,- euro administratiekosten!De door de KNVB opgelegde boetes kunnen alleen per incasso worden betaald. Vul daarom onderstaande gegevens in.