De Witte Muizen uit Blijham

Afscheid na acht mooie jaren als voorzitter

Johnny Houwen neemt na acht jaren afscheid van het voorzittersschap van onze club.

Beste ASVB-ers,

De afgelopen twee jaren hebben we in het bestuur het heel vaak over de bestuursstructuur gehad. Een aantal bestuursleden gaf te kennen te willen stoppen in hun functie en bij de zoektocht naar nieuwe leden, hebben we gezamenlijk besloten hier verder vorm aan te geven.

Dit heeft lang geduurd. Dat is niet onlogisch. Als we kijken naar een bestuur, heeft iedereen naast het besturen van onze fantastische vereniging, ook andere verplichtingen. Werk, gezin, vrijwilligerswerk (dorp en dus ook onze vereniging), alles komt erbij. Helaas merken we ook dat de samenleving is veranderd. Persoonlijk weiger ik hier in mee te gaan voor onze vereniging. De vereniging is van iedereen en juist het verenigen is de kracht van ASVB, is onze kracht.

We zijn dus al een tijd bezig met een herziene bestuursstructuur en dat is lastig. ASVB is een heerlijke vereniging: De club is van iedereen, we zijn kritisch maar denken wel in het belang. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik moet zeggen dat we binnen het bestuur daar stappen hebben kunnen maken. Nadat we afscheid van Jan Stuiver (wat een topper) als penningmeester hebben genomen, was het Johannes Jongbloed die de rol van penningmeester op zich wou nemen. De overdracht is, zoals al gemeld in de Algemene Ledenvergadering, op een goede en soepele manier gedaan. Omdat we tijdens de ALV ook al aangaven dat een tweetal bestuursleden zich beraden over hun functie en we vonden dat we 1 lid tekort kwamen, heeft het bestuur links en rechts leden gevraagd of ze de ambitie en wil hadden om het bestuur te versterken. Jannie Dekker en Antje Baas hebben besloten dit inderdaad te gaan doen, dit betekent dat qua aantal het bestuur weer op het gewenste niveau is. Een enorme versterking. Natuurlijk zal dit bekrachtigd moeten worden tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering. Na het wegvallen van bestuurslid sponsoring Arjan Kloosterman werd dit in corona tijd opgepakt door een tweetal bestuursleden. Dit was, mede dankzij de goede overdracht, nog redelijk te behappen. We merkten echter dat het steeds moeilijker werd om één van de levensaders, de sponsoring, van de club in orde te houden. Gelukkig hebben Arjan Kloosterman (wederom) en Robert Koopman besloten de club daarin mee te helpen.

Persoonlijke noot:

Bij het opstellen van een nieuwe structuur werd duidelijk dat er ook meer gedelegeerd moest worden. Delegeren is daar een onderdeel van waar ik me persoonlijk een aantal jaren geleden wel hard voor heb gemaakt. Maar dat kostte moeite: keihard gezegd: als we vragen hebben Johnny, moeten we jou vragen. Dat was wellicht terecht maar ook zo gegroeid en ook wel zo makkelijk. Dus als je een nieuwe structuur wilt opstellen, moet je daarmee ook gaan werken. Dat hebben we gedaan. Eerlijkheidshalve kunnen we ook zeggen dat dit voor een ieder lastig is. Als je taken op je neemt en je wilt delegeren moet je dit uitdragen. Dat is een proces wat in de praktijk wat langer duurt. Met andere woorden, daar zitten we als vereniging nog middenin.

Zoals gezegd, ik ben een voorvechter van delegeren geweest. Dat is in de periode dat ik voorzitter mocht zijn (vanaf 2014 dus zes jaren) met een kleine club binnen het bestuur en de groepen daaronder gelukt. De lijntjes waren kort en de betrokkenheid (net zoals nu) groot. Ik merk dat het nu lastiger werken is. De valkuil van de afgelopen jaren (veel  werk naar jezelf toetrekken), is er nog steeds. Alleen niet meer bij mij. Ik merk dat ik minder betrokken ben of wordt en daardoor ook minder functioneer. Dan moet je eerlijk ten opzichte van jezelf en van je cluppie zijn: dan moet je stoppen. Het past dan niet meer bij je. De energie die het besturen mij gaf, is logischerwijs dan ook minder geworden. En die energie heb ik wel nodig in mijn dagelijks leven, het gezin, de drukke werkzaamheden en een prachtig project.

Dit betekent niet dat ik niks meer voor 'mijn' ASVB doe, juist niet. Ik pak de leuke dingen op, ga weer ouderwets harken op het veld en help mee met activiteiten waar het kan. Ik heb het geluk dat mijn broer net zoveel ASVB-er is en dat we samen dingen op kunnen pakken. Alleen niet meer in een officiële functie.

Ik kijk terug op 40 jaren witte muis te zijn met hopelijk nog vele jaren voor me. Verder dank ik ASVB voor acht mooie jaren als voorzitter. Ik mocht deel uitmaken van fantastische projecten binnen de vereniging waarbij de sportieve inhaalslag, het opnieuw opstarten van een eigen jeugdafdeling inclusief kaboutervoetbal, als vereniging meer dan werkend in  Sportdorp Blijham, de verduurzaming van het sportpark (wat hebben we veel gedaan -kijk maar eens rond en met alleen maar ASVB-ers), de goede contacten met de gemeente, het opstarten van een succesvolle zaterdagafdeling, EP De Treffer Beachsoccer Westerwolde op onze velden en de samenwerking met de vele vrijwilligers (ik noem toch weer apart de grijze muizen) en alle andere activiteiten. Echt teveel om op te noemen, ik vergeet nog veel meer maar wel allemaal samen gedaan.

Een nieuwe voorzitter is nog niet gevonden, al zijn er al wel gesprekken geweest. Tot die tijd neemt Henk Jan Meijer het voorzitterschap waar. Gezien het aantal bestuursleden is de club in goede handen.

Ik dank jullie allen en zie jullie graag weer op ons prachtig sportpark.

 

Sportieve groet,

 

Johnny Houwen