De Witte Muizen uit Blijham

Jaarvergadering vv ASVB

De jaarvergadering van v.v. ASVB zal dit jaar worden gehouden op  maandag 10 oktober 2022

 • Aanvang: 20:00 uur
 • Plaats: kantine v.v. ASVB
 • Voor wie: alle leden van v.v. ASVB (inclusief jeugdleden)

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur van de afgelopen ‘corona jaren’
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming leden van de kascommissie
 8. Vaststellen van de contributie seizoen 2022-2023
 9. Vaststellen begroting 2022-2023
 10. Bestuursverkiezing:
 • - Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven leden. We zien dit graag uitgebreid naar de voor ons bekende negen leden.

Kandidaten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail  tot vijf dagen voor de jaarvergadering,  worden aangemeld bij de voorzitter (zie info gegevens onderaan agenda). Gezien het feit dat een tweetal leden uit het huidig bestuur zich al geruime tijd beraden op hun functie, vragen wij potentiële kandidaten zich vooral te melden.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Voorzitter J. Houwen, Schoollaan 24, 9697 SR Blijham, 06 - 28390041, voorzitter@vvasvb.com